• آموزش فیزیک دبیرستان - مدارهای الکتریکی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/7/30
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : خصوصی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/30 تاریخ پایان دوره : 1398/12/20
  • آموزش فیزیک دبیرستان - مدارهای الکتریکی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان